Հավատարմագրման Փորձագետներ(Գնահատող)


20-33-81
(091) 555-153
mar-standart@mail.ru

Կիևյան 2, բն. 28

Բարձրագույն կրթություն սինթետիկ կաուչուկի և հիմնական օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ, ինժեներ տեխնոլոգի որակավորմամբ
ՙ«Հավատարմագրման Ազգային մարմին» փորձարկման լաբորատորիաների, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների հավատարմագրման բաժնի պետ

GIZ տեխնիկական օժանդակության ներքո աշխատաժողով
Թեմա՝
1.Փորձարկման լաբորատորիաների իրազեկութանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005)
2. Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (EA), Լաբորատորիաների միջազգային հավատարմագրման համագործակցության (ILAC), Հավատարմագրման միջազգային ֆորումի (IAF) փաստաթղթեր,
3.Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004)

Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային Հավատարմագրման Կենտրոն
Թեմա՝
1.Փորձարկման մեթոդների համադրումը և վավերացումը: Անորոշության գնահատումը Սերտֆիկատ N 160
2.Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացի պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011 Սերտֆիկատ N 169

Հավատարմագրման Ազգային Մարմին
Թեմա՝
1.Ներքին աուդիտ՝ համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004 ստանդարտի Վկայագիր N 014
2.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024-2012 Համապատասխանության գնահատում .Անձանց սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 024
3.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2012 Համապատասխանության գնահատում .Արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 004

PTB
Թեմա՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ17025-2005

ՌԴ Պետստանդարտի որակավորման կենտրոն
Թեմա՝ Հավատարմագրման գործընթացի փաստաթղթերի մշակում:
Որակավորում՝ որակի համակարգերի փորձագետ,
Վկայական N C 23577

Բելառուսիայի Հանրապետություն BUREAU VERITAS
Թեմա՝ ISO 9001:2015 Որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի դասընթաց Սերտֆիկատ BY/15/192

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

ԻրավիճակըԱշխատանքի տեսակըԱշխատանքներում ներգրավվելու սկիզբըԱշխատանքի ավարտըԿազմակերպության անվանումը
Ավարտված էՓաստաթղթերի փորձաքննություն, լրամշակված փաստաթղթերի լրացուցիչ փորձաքննություն, գնահատում ըստ գտնվելու վայրի, լրացուցիչ գնահատում ըստ գտնվելու վայրի «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա