Հավատարմագրման Փորձագետներ(Գնահատող)


20-33-81
narineh11@mail.ru

Եր. Քոչար փ.11շ, բն.65

Բարձրագույն կրթություն Արդյունաբերության էկոնոմիկա, կազմակերպում և պլանավորում մասնագիտությամբ, տնտեսագետի որակավորմամբ
«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ , Սերտիֆիկացման մարմինների հավատրամագրման բաժնի պետ

GIZ տեխնիկական օժանդակության ներքո աշխատաժողով
Թեմա՝
1.Փորձարկման լաբորատորիաների իրազեկութանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005)
2. Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (EA), Լաբորատորիաների միջազգային հավատարմագրման համագործակցության (ILAC), Հավատարմագրման միջազգային ֆորումի (IAF) փաստաթղթեր,
3.Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004)

Հավատարմագրման Ազգային Մարմին
Թեմա՝
1.Ներքին աուդիտ՝ համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004 ստանդարտի Վկայագիր N 016
2.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024-2012 Համապատասխանության գնահատում .Անձանց սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 025
3.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2012 Համապատասխանության գնահատում .Արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 005

Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային Հավատարմագրման Կենտրոն
Թեմա՝
1.Սրտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման գործընթացի պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011 Սերտֆիկատ N 210
2.Համապատասխանության գնահատում. Արտադրանքի,գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17065:2012 Սերտֆիկատ N 201

Բելառուսիայի Հանրապետություն BUREAU VERITAS
Թեմա՝ ISO 9001:2015 Որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի դասընթաց Սերտֆիկատ BY/15/193

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

ԻրավիճակըԱշխատանքի տեսակըԱշխատանքներում ներգրավվելու սկիզբըԱշխատանքի ավարտըԿազմակերպության անվանումը
Ավարտված էՓաստաթղթերի փորձաքննություն, լրամշակված փաստաթղթերի լրացուցիչ փորձաքննություն, գնահատում ըստ գտնվելու վայրի «ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ փորձարկման լաբորատորիա
Ավարտված էՓաստաթղթերի փորձաքննություն, լրամշակված փաստաթղթերի լրացուցիչ փորձաքննություն, գնահատում ըստ գտնվելու վայրի, լրացուցիչ գնահատում ըստ գտնվելու վայրի «ՍԻ-ԼԱԲ» ՍՊԸ-ի փորձարկման լաբորատորիա
Ավարտված էՓաստաթղթերի փորձաքննություն, լրամշակված փաստաթղթերի լրացուցիչ փորձաքննություն, գնահատում ըստ գտնվելու վայրի «ԷՆ ՓԻ ՍԻ» ՍՊԸ ռազմական և երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին