Հավատարմագրման Փորձագետներ(Գնահատող)


20-33-81
nabgaryan@armnab.am

Հ.Հակոբյանի 12շ.,բն 32

Բարձրագույն կրթություն Կառավարման համակարգեր մասնագիտությամբ, ճարտարագիտության բակալավր որակավորմամբ
«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ ,Որակի մենեջեր

GIZ տեխնիկական օժանդակության ներքո աշխատաժողով
Թեմա՝
1. Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (EA), Լաբորատորիաների միջազգային հավատարմագրման համագործակցության (ILAC), Հավատարմագրման միջազգային ֆորումի (IAF) փաստաթղթեր,
2Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004)

Հավատարմագրման Ազգային Մարմին
Թեմա՝
1.Ներքին աուդիտ՝ համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004 ստանդարտի Վկայագիր N 013
2.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024-2012 Համապատասխանության գնահատում .Անձանց սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 023
3.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2012 Համապատասխանության գնահատում .Արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 003
4.Համապատասխանության գնահատում,միջազգային հավատարմագրում,ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ17025-2005 ստանդարտի հիմնական պահանջներ Վկայագիր N 059

Ղազախստանի Հանրապետություն
BUREA VERITAS
Թեմա՝ Որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի դասընթաց ( ISO 9001:2008,ISO 19011:2011) Սերտիֆիկատ N BV/101/7/3909

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։