Հավատարմագրման Փորձագետներ(Գնահատող)


20-33-81
shahbazyanl@inbox.ru

Վ.Վաղարշյան 18, բն 66

Բարձրագույն կրթություն ,կենսաբանություն՝ քիմիա լրացուցիչ մասնագիտությամբ,կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչի որակավորմամբ Քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
ՙ«Հավատարմագրման Ազգային մարմին» ՊՈԱԿ, Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման բաժնի առաջատար մասնագետ

Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային Հավատարմագրման Կենտրոն
Թեմա՝
1.Սրտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման գործընթացի պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011 Սերտֆիկատ N 211
2.Համապատասխանության գնահատում. Արտադրանքի,գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17065:2012 Սերտիֆիկատ N 199

Հավատարմագրման Ազգային Մարմին
Թեմա՝
1. ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտի հիմնական պահանջները Վկայագիր N 056
2. Համապատասխանության գնահատում,հավատարմագրման (ԵՏՄ) պահանջներ,ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2013 ստանդարտի հիմնական պահանջներ Վկայագիր N 018

Ղազախստանի Հանրապետություն
BUREA VERITAS
Թեմա՝ Որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտի դասընթաց ( ISO 9001:2008,ISO 19011:2011) Սերտիֆիկատ N BV/101/7/3910

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։