Հավատարմագրման Փորձագետներ(Գնահատող)


20-33-81
nara7777@mail.ru

Դավթաշեն 1թաղ,5շ,5 բն.

բարձրագույն կրթություն՝ քիմիայի մասնագիտությամբ, ուսուցչի որակավորմամբ
«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ , Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման բաժնի առաջատար մասնագետ

ՀՀ Էկոնամիկայի նախարարության Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտ ՓԲԸ Ուսումնական կենտրոն
Թեմա՝
«Ստանդարտացում,չափումների միասնականության ապահովում,համապատասխանության գնահատում,կառավարման համակարգերի հիմնադրույթները»
վկայական N 378

GIZ տեխնիկական օժանդակության ներքո աշխատաժողով
Թեմա՝
1. Հավատարմագրման եվրոպական համագործակցության (EA), Լաբորատորիաների միջազգային հավատարմագրման համագործակցության (ILAC), Հավատարմագրման միջազգային ֆորումի (IAF) փաստաթղթեր,
2.Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ (ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004)

Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային Հավատարմագրման Կենտրոն
Թեմա՝
1.Փորձարկման մեթոդների համադրումը և վավերացումը: Անորոշության գնահատումը Սերտֆիկատ N 161
2.Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացի պահանջները համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011 Սերտֆիկատ N 170

Հավատարմագրման Ազգային Մարմին
Թեմա՝
1.Ներքին աուդիտ՝ համաձայն ԻՍՕ/ԻԷԿ17011-2004 ստանդարտի Վկայագիր N 017
2.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024-2012 Համապատասխանության գնահատում .Անձանց սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 028
3.ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065-2012 Համապատասխանության գնահատում .Արտադրանքի, գործընթացների և ծառայությունների սերտիֆիկացման մարմիններին ներկայացվող պահանջներ Վկայագիր N 008
4.Համապատասխանության գնահատում, միջազգային հավատարմագրում, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտի հիմնական պահանջներ Վկայագիր N 060

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։