Արտադրանքի(ծառայությունների) սերտիֆիկացման մարմիններ

Որոնում
 
 
Հ/Հ Կարգավիճակը Սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը (լրիվ) Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը Հավատարմագրման վկայագրի գործողության ավարտը Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը Գործունեության իրականացման վայրը Ղեկավարի անունը, ազգանունը, հայրանունը (լրիվ) Հեռախոսը / Ֆաքսը (ՀՀ և քաղաքի կոդը) Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Հավատարմագրման ոլորտի մանրամասն նկարագրությունը(նշելով ՏԿ-ի նշագիրը) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Կարգավիճակ:
Գործում է
Կասեցված է
Դադարեցված է