«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ
 • Հասցե` 0051 ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4
 • Հեռախոս` (+37410) 20-33-81
 • Էլեկտրոնային կայք՝ www.armnab.am
 • Էլեկտրոնային փոստ armnab@armnab.am
 • Երևանի Թիվ 1 ՏԳԲ հ/հ 900018003963
 • ՀՎՀՀ 00116673

Տնօրենի պաշտոնակատար՝ Անի Օբոսյան
 • հեռ.` (+37410) 20-33-82
 • Էլեկտրոնային փոստ` aobosyan@armnab.am

Տնօրենի տեղակալ` Աննա Մելքոնյան
 • հեռ.` (+37410) 20-33-81
 • Էլեկտրոնային փոստ` amelkonyan@armnab.am

Կառավարման համակարգերի և միջազգային կապերի պատասխանատու` Նազիկ Աբգարյան
 • հեռ.` (+37410) 20-33-81
 • Էլեկտրոնային փոստ` nabgaryan@armnab.am