Հավատարմագրման գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր

 1. Հավատարմագրման հայտերի ձևեր(լրացնել «ՅՈՒՆԻԿՈԴ» (Unicode) կոդավորման համակարգով և «ՂԷԱ Գրապալատ» (GHEA Grapalat) տառատեսակով):
 2. Հավատարմագրման վկայագիր
 3. Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևեր չկանոնակարգված ոլորտում
 4. Հավատարմագրման պայմանագիր
 5. Հավատարմագրման ազգային մարմնի հավատարմագրման խորհրդի անհատական կազմը եվ հավատարմագրման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին հրաման
  • «Համապատասխանության սերտիֆիկատներ»-ի, «Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման հայտեր»-ի հաստատված օրինակելի ձևերից կնիք դնելու պահանջը հանելու մասին հրաման
   • Հավատարմագրման տեխնիկական կոմիտեների գործունեության կարգ
    • Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան տրված համապատասխանության սերտիֆիկատի եվ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարի կառուցվածքը հաստատելու մասին հրաման
     • Հավատարմագրման գործընթացում ընդգրկված փորձագետների (գնահատողների) ցանկ
      • Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշ