Քաղաքականություններ

 1. Գնահատման խմբի կազմի վերաբերյալ ՀԳՄ-ի կողմից առարկության քաղաքականություն
  • Քաղաքականություն ISO-IEC 17025-2018 ստանդարտի անցումային շրջան սահմանելու վերաբերյալ
   • Հավատարմագրման նշանի կիրառման վերաբերյալ քաղաքականություն
    • P-02 Արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված արտադրանքի փորձարկման իրականացման վերաբերյալ քաղաքականություն
     • PL-05 Որակավորման ստուգմանը (PT), միջլաբորատոր համեմատություններին (ILC) մասնակցելու վերաբերյալ քաղաքականություն
      • PL-06 ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
       • PL-07 Չափումների հետևելիության, չափման միջոցների տրամաչափարկման և չափման անորոշությունների գնահատման համար անցումային շրջան սահմանելու մասին քաղաքականություն