Հավատարմագրման գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր

1. Հավատարմագրման հայտերի ձևեր(լրացնել «ՅՈՒՆԻԿՈԴ» (Unicode) կոդավորման համակարգով և «ՂԷԱ Գրապալատ» (GHEA Grapalat) տառատեսակով):

2. Հավատարմագրման վկայագիր

3. Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևեր չկանոնակարգված ոլորտում

4. Հավատարմագրման պայմանագիր

5. Հավատարմագրման ազգային մարմնի հավատարմագրման խորհրդի անհատական կազմը եվ հավատարմագրման խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու մասին հրաման

6. «Համապատասխանության սերտիֆիկատներ»-ի, «Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման հայտեր»-ի հաստատված օրինակելի ձևերից կնիք դնելու պահանջը հանելու մասին հրաման

7. Հավատարմագրման տեխնիկական կոմիտեների գործունեության կարգ

8. Հավատարմագրման գործընթացում ընդգրկված փորձագետների (գնահատողների) ցանկ

9. Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան տրված համապատասխանության սերտիֆիկատի եվ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման համարի կառուցվածքը հաստատելու մասին հրաման

10. Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշ

Logo