Տեխնիկական Փորձագետներ


077-24-70-71

horizon95.lab@gmail.com

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան , ճարտարագետ-շինարար-տեխնոլոգի որակավորմամբ, «Շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն» մասնագիտությամբ:
«Հորիզոն-95» ՍՊԸ-ի փորձագետ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։