Տեխնիկական Փորձագետներք.Երևան, Հր.Քոչարի 17-4

Երևանի Կ.Մարքսի անվ.պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, ինժեներ-քիմիկ-տեխնոլոգի որակավորմամբ:
«Մավաս Գրուպ» ՍՊԸ-ի մասնագետ
1.Վկայական N 392, Ստանդարտացում, չափումների միասնականության ապահովում, համապատասխանության գնահատում, կառավարման համակարգերի հիմնադրույթներ թեմայով դասընթաց, Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ ուսումնական կենտրոն, Երևան 2009թ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ, ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։