Տեխնիկական Փորձագետներ


091-58-02-75


տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան, Սննդի արդ. Սարք., փաթեթ., կաշվի և մորթու տեխն. ամբիոնի վարիչ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ, ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկություններ

Իրականացված աշխատանքներ գրանցված չեն։