Հավատարմագրման ազգային մարմինը, հիմք ընդունելով «Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը, հավատարմագրված և հավատարմագրմանը հավակնող համապատասխանության գնահատման մարմինների աշխատակիցների համար կազմակերպում է  վերապատրաստման դասընթացներ` ISO/IEC 17000 շարքի (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065 և այլն) հիմնադրույթային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան: Վերապատրաստման դասընթացը տևում է 3 օր, որի արժեքը յուրաքանչյուր մասնակցի համար կազմում է 45000 դրամ: Վերապատրաստման դասընթացի ավարտին տրամադրվում է վկայական: