ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ (ԲԼԱՆԿՆԵՐԻ)

Բլանկի անվանումը

Գինը` ՀՀ դրամ

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (հայերեն)

600

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (հայերեն)

600

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (անգլերեն)

600

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (անգլերեն)

600

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (ռուսերեն)

600

Արտադրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (ռուսերեն)

600

Ծառայությունների համապատասխանության սերտիֆիկատ (հայերեն)

600

Ծառայությունների համապատասխանության սերտիֆիկատ (անգլերեն)

600

Ծառայությունների համապատասխանության սերտիֆիկատ (ռուսերեն) 

600

Կառավարման համակարգերի համապատասխանության սերտիֆիկատ (հայերեն)

600

Կառավարման համակարգերի համապատասխանության սերտիֆիկատ (անգլերեն)

600

Կառավարման համակարգերի համապատասխանության սերտիֆիկատ (ռուսերեն)

600

Ֆիզիկական անձի համապատասխանության սերտիֆիկատ (հայերեն)

600

Ֆիզիկական անձի համապատասխանության սերտիֆիկատ (ռուսերեն)

600

Ֆիզիկական անձի համապատասխանության սերտիֆիկատ (անգլերեն)

600

ԵԱՏՄ համապատասխանության սերտիֆիկատ

600

ԵԱՏՄ համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատ (հայերեն)

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (հայերեն)

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատ (անգլերեն)

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (անգլերեն)

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատ (ռուսերեն)

600

ՀՀ համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելված (ռուսերեն)

600

Պետական գրանցման վկայական

600

Պետական գրանցման վկայականի հավելված

600