ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ ՀՀ կառավարության  2020թ. մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» N 298-Ն որոշմամբ  Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից հայտարարվել է արտակարգ դրություն: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարակի տարածմանը կարող են նպաստել վարակված բնակչության բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներից պոտենցիալ վարակակիր անձանց այլ երկրներ մուտք գործելը, ազատ տեղաշարժվելը, հանրային միջոցառումներին մասնակցելը երկրի ողջ տարածքում, ինչպես նաև այլ երկրներում (այլ պետություններում ընդունված իրավական ակտերով) սահմանափակվել են մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, միաժամանակ սահմանափակվել են գործունեության որոշ տեսակներ։ Համարժեք սահմանափակումներ են մտցվել աշխարհի բոլոր երկրներում, ինչը մեծապես բարդացրել է համապատասխանության գնահատման իրականացումը և հավատարմագրման պահանջների ապահովումը՝ փորձարկումների և տրամաչափարկումների համար անհրաժեշտ ստանդարտ նմուշների, շտամների և միջավայրերի ձեռքբերումն ու փոխադրումը, սարքերի արտաքին տրամաչափարկումը, որակավորման ստուգումներին և միջլաբորատոր փորձարկումներին մասնակցությունը և այլն։

«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) ստիպված է վերանայել հավատարմագրման պահանջների նկատմամբ իր մոտեցումները՝ հաշվի առնելով՝

·         վարակի տարածման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար քաղաքացիների անձնական շփումները նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը,

·         փոքր և միջին բիզնեսի վարչարարական և ֆինանսական բեռի նվազեցման անհրաժեշտությունը,

·         արտադրողների և ներմուծողների աշխատունակության և արդյունավետության պահպանումը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ մինչև արտակարգ դրության ավարտը ՊՈԱԿ-ը՝

1. Համապատասխանության գնահատման մարմինների (այսուհետ՝ ՀԳՄ) ըստ գործունեության իրականացման վայրի գնահատումը կարող է իրականացնել հեռավար՝ էլեկտրոնային կապի միջոցների կիրառմամբ նհաղթահարելի ուժի ազդեցությունների (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ), համաճարակային հիվանդությունների, գնահատողի/տեխնիկական փորձագետի տեղում մասնակցության անհնարինության և այլ հիմնավորված դեպքերում: Նման գնահատման հնարավորություն տրվում է «ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011-2018 (ISO/IEC 17011:2017) Համապատասխանության գնահատում. Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրում իրականացնող հավատարմագրման մարմիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտով:

2. ՀԳՄ կողմից իրականացվող փորձարկումների և տրամաչափարկումների համար անհրաժեշտ ստանդարտ նմուշների, շտամների և միջավայրերի ձեռքբերման ու փոխադրման, սարքերի արտաքին տրամաչափարկման, որակավորման ստուգումներին և միջլաբորատոր փորձարկումներին մասնակցության անհնարինության դեպքում ՀԱՄ-ը ընդունում է սարքերի ներքին տրամաչափարկումը/ստուգաչափումը, ստանդարտ նմուշների, շտամների և միջավայրերի ձեռքբերումը և հայտարքին (տենդեր) մասնակցությունը հավաստող փաստաթղթերը, սակայն ՀԳՄ-ն բացակայող նյութերի կամ գործընթացների միջոցով գործունեությունը կարող է իրականացնել միայն այն ժամանակ, երբ ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել է տեղեկատվություն իր գործունեության իրականացման վայրում դրանց առկայության վերաբերյալ և ՊՈԱԿ-ը այդ մասին հավաստիացել է տեղում դրանք գնահատելու միջոցով։