Արտադրանքի(ծառայությունների) սերտիֆիկացման մարմիններ

Որոնում
 
 
Հ/Հ Կարգավիճակը Հավատարմագրման վկայագրի դադարեցման ամսաթիվը Հավատարմագրման վկայագրի կասեցման ամսաթիվը Սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը (լրիվ) Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը Հավատարմագրման վկայագրի գործողության ավարտը Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը Գործունեության իրականացման վայրը Ղեկավարի անունը, ազգանունը, հայրանունը (լրիվ) Հեռախոսը / Ֆաքսը (ՀՀ և քաղաքի կոդը) Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Հավատարմագրման ոլորտի մանրամասն նկարագրությունը(նշելով ՏԿ-ի նշագիրը) ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Կարգավիճակ:
Գործում է
Կասեցված է
Դադարեցված է