Համապատասխանության հայտարարագիր
Հայտատուի մասին տվյալներ


Արտադրողի մասին տվյալներ


Արտադրանքի մասին տվյալներ

Համապատասխանության հայտարարագրի ընդունման հիմքերը


Համապատասխանության հայտարարագրի հավելված (հավելվածներ)

Համապատասխանության հայտարարագրի գործողության դադարեցման ամսաթիվը և հիմքը


ՀԳՄ-ի մասին տվյալներ


Ղեկավար
Փորձագետ