Հավատարմագրման գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր

Հավատարմագրման ազգային մարմնին ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերն անհրաժեշտ է լրացնել «ՅՈՒՆԻԿՈԴ» (Unicode) կոդավորման համակարգով և «ՂԷԱ Գրապալատ» (GHEA Grapalat) տառատեսակով (ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1259-Ն որոշում):
  1. Հավատարմագրման հայտերի ձևեր
  2. Կամավոր ոլորտում տրամադրվող համապատասխանության սերտիֆիկատների ձևաչափեր
  3. Հավատարմագրման վկայագիր
  4. Հավատարմագրման պայմանագիր
  5. Հավատարմագրման ազգային մարմնի հավատարմագրման խորհրդի անհատական կազմը
    • Հավատարմագրման խորհրդի աշխատակարգը