ԵԱՏՄ/ՄՄ տեխնիկական կանոնակարգերին կից ցանկեր

  1. Հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների մեթոդների անվանումների տեղեկատու