ՀԱՄ քաղաքականություններ

 1. PL-01 Որակի քաղաքականություն
  • PL-08 Անկողմնակալության, շահերի բախման կառավարման և հավատարմագրման գործունեության օբյեկտիվության ապահովման քաղաքականություն
   • PL-05 Որակավորման ստուգմանը (PT), միջլաբորատոր համեմատություններին (ILC) մասնակցելու վերաբերյալ քաղաքականություն
    • PL-02 Գնահատման խմբի կազմի վերաբերյալ ՀԳՄ-ի կողմից առարկության քաղաքականություն
     • PL-06 Չափագիտական հետևելիության վերաբերյալ քաղաքականություն
      • PL-09 Անդրսահմանային հավատարմագրման վերաբերյալ քաղաքականություն