Քաղաքականություններ

 1. P-01-01Քաղաքականություն ISO-IEC 17025-2018 ստանդարտի անցումային շրջան սահմանելու վերաբերյալ
  • PL-02 Գնահատման խմբի կազմի վերաբերյալ ՀԳՄ-ի կողմից առարկության քաղաքականություն
   • PL-03 Հավատարմագրման նշանի կիրառման վերաբերյալ քաղաքականություն
    • PL-05 Որակավորման ստուգմանը (PT), միջլաբորատոր համեմատություններին (ILC) մասնակցելու վերաբերյալ քաղաքականություն
     • PL-06 Չափագիտական հետևելիության վերաբերյալ քաղաքականություն