Կարգեր, ընթացակարգեր

 1. Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշի և հավատարմագրման նշանի կիրառման կարգ
  • Հավատարմագրման աշխատանքների գների հաշվարկման կարգ
   • Համապատասխանության գնահատման մարմիններին Եվրասիական տնտեսական միության միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառման կարգ
    • Բողոքարկումների քննարկման կարգ
     • Գանգատների քննարկման ընթացակարգ
      • Հավատարմագրման ընդլայնման, կրճատման ընթացակարգ
       • Խիստ հաշվառման ենթակա ձևաթղթերի (բլանկների) տրամադրման և հաշվառման ընթացակարգ
        • Հաշվառման ենթակա բլանկներով ապահովման ընթացակարգ
         • Հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման ոլորտի արդիականացման ընթացակարգ
          • Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
           • Տրամաչափարկման լաբորատորիաների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
            • Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
             • Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմիններին հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ