Կարգեր, ընթացակարգեր

 1. Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշի և հավատարմագրման նշանի կիրառման կարգ
  • PR-7 Հավատարմագրման ընթացակարգը
   • Հավատարմագրման աշխատանքների գների հաշվարկման կարգ
    • Համապատասխանության գնահատման մարմիններին Եվրասիական տնտեսական միության միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառման կարգ
     • Բողոքարկումների քննարկման կարգ
      • Գանգատների քննարկման ընթացակարգ
       • Հավատարմագրման ընդլայնման, կրճատման ընթացակարգ
        • Խիստ հաշվառման ենթակա ձևաթղթերի (բլանկների) տրամադրման և հաշվառման ընթացակարգ
         • Հաշվառման ենթակա բլանկներով ապահովման ընթացակարգ
          • Հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման ոլորտի արդիականացման ընթացակարգ
           • Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
            • Տրամաչափարկման լաբորատորիաների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
             • Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
              • Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմիններին հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ