ՀԱՄ կարգեր, ընթացակարգեր

 1. PR-7 Հավատարմագրման ընթացակարգը
 2. Հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման ոլորտի արդիականացման ընթացակարգ
  • Գանգատների քննարկման ընթացակարգ
   • Հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշի և հավատարմագրման նշանի կիրառման կարգ
    • Բողոքարկումների քննարկման կարգ
     • Հավատարմագրման ընդլայնման, կրճատման ընթացակարգ
      • Խիստ հաշվառման ենթակա ձևաթղթերի (բլանկների) տրամադրման և հաշվառման ընթացակարգ
       • Հաշվառման ենթակա բլանկներով ապահովման ընթացակարգ
        • Համապատասխանության գնահատման մարմիններին Եվրասիական տնտեսական միության միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառման կարգ
         • Տրամաչափարկման լաբորատորիաների հավատարամագրման գործընթացին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ