Գնումների հայտարարություններ

 1. «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «բլանկների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01
  • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին նիստի Արձանագրություն N1
   • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 - Շահերի բախման բացակայություն
    • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրություն N 2
     • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
      • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 - Իրական շահառուների տվյալներ
       • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 19-ին կնքված N ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվություն
        • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 - կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին հայտարարություն
         • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/01 - կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին հայտարարություն
          • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար` «բլանկների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավեր ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01
           • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին նիստի Արձանագրություն N 1
            • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 - Շահերի բախման բացակայություն
             • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրություն N 2
              • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
               • ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 - Իրական շահառուների տվյալներ
                • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կնքված N ՀԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվություն