«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի (ARMNAB) գործառույթներից բխող մի շարք հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության ստանալու, ինչպես նաև հետագա համագործակցությունը խորացնելու նպատակով ս․թ․ նոյեմբերի 15-ին ՊՈԱԿ-ի և Վրաստանի Հանրապետության հավատարմագրման ազգային մարմնի` GAC միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Հուշագրի շրջանակներում GAC ներկայացուցիչները Թբիլիսի գործուղված ARMNAB-ի մասնագետներին նոյեմբերի 16-19-ը ներկայացրել են GAC ընթացակարգերն ու կանոնները, հավատարմագրման միջազգային կազմակերպության կողմից գնահատվելու գործընթացի իրենց փորձը, իրականացվել են ԻՍՕ 15189 բժշկական լաբորատորիաների և ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020 ստուգաչափման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ ուսուցում և նշված լաբորատորիաների տեղում գնահատման գործընթացի հետևում։