Տեխնիկական փորձագետներ


Զտիչ

Հ/հԱզգանունԱնունՄասնագիտական ոլորտ
1 ԱսատրյանՌուբենԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO2 Անհատական պաշտպանության միջոցներ PRO3 Փաթեթավորում PRO4 Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք PRO5 Խաղալիքներ PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO7 Թեթև արդյունաբերության արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO25 Ծխախոտային արտադրանք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO30 Կահույքագործական արտադրանք PRO45 Հանքային պարարտանյութեր PRO46 Լաքեր և ներկեր PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO55 Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք
2 Զաքարյան ՔրիստինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.1 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ
3 ԾամերյանՌաֆայելԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB8 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրական փորձարկում
4 ՀամբարձումյանԱրմենԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում 4.1.6 Տարբեր շինարարական արտադրանք, այդ թվում՝ պլաստմասայե խողովակներ
5 Հարությունյան ՍամվելԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB8 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրական փորձարկում
6 Մակիչյան ԹամարաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.1 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ
7 ՄարգարյանՄիքայելԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում
8 ՄարտիրոսյանՀենրիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB8 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրական փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO9 Ցածրավոլտ սարքավորումներ PRO34 Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում վտանգավոր նյութեր PRO40 1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներ
9 Մարտիրոսյան ԳարիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, VER2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ VER3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ
10 ՄկրտչյանՀերմինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում 4.1.6 Տարբեր շինարարական արտադրանք, այդ թվում՝ պլաստմասայե խողովակներ
11 ՍահակյանԿառլեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB15 Ընդհանուր ոլորտը. Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների, Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների փորձարկում
12 Սահակովա ԿարինաԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO3 Փաթեթավորում PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO19 Սննդամթերքի մակնշում PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ
13 ՏիրակյանՄարինաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.11 Ալկոհոլային խմիչք
14 ՕհանովաՌադմիլաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում 4.1.1 Քար, խիճ, կոպիճ, ավազ և քարից պատրաստված արտադրատեսակներ 4.1.2 Բետոն, ցեմենտ 4.1.4 Ասֆալտ և բիտում
15 ԱբրահամյանՍերգեյԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում 4.1.7 Շենքերի էներգաարդյունավետություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO52 Շենքերի էներգաարդյունավետություն
16 ԱլեքսանյանՆաիրաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
17 ԱլեքսանյանՀրայրԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդներ 1.12 Քիմիական արտադրանք
18 ԱնտաշյանԳարեգինԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ
19 ԱռաքելյանԿարապետԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, PER8 Ֆինանսական, շուկայաբանության (մարքետինգի) մասնագետ/փորձագետ
20 ԱվագյանԼևոն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO51 Ռազմական և երկակի նշանակության արտադրանք
21 ԱվագյանՍյուզաննաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
22 Ավագյան ՎարդանԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն 1.1.3 Անվտանգությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ 3.2.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և գոլորշու մեքենաների, ջերմային կայանքների հսկողություն INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ 5.2 Այլ վտանգավոր հեղուկների հսկողություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB7 Ընդհանուր ոլորտը. Չքայքայող փորձարկում 7.2 Ուլտրաձայնային 7.3 Ներթափանցման մեթոդ 7.4 Ռենտգենային 7.5 Տեսողական զննում
23 ԱվետիսյանԳոհարԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.2 Ջուր 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.7 Հանքաքարեր և հանքանյութեր 1.9 Մետաղներ և մետաղական համաձուլվածքներ 1.12 Քիմիական արտադրանք
24 ԱրզումանյանԱվետիք ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում
25 ԲալումյանԳևորգ INS6 Ընդհանուր ոլորտը. Ստորերկրյա շինարարական աշխատանքներ 6.1 Թունելաշինական աշխատանքներ կամ ցանկացած այլ աշխատանք ստորերկրյա պայմաններում INS7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. հանքարդյունահանման, հորապայթեցման աշխատանքներ կամ աշխատանքներ՝ օգտակար հանածոների հանքահարստացման ուղղությամբ
26 ԲարսեղյանՎահագնԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO10 Մեքենաներ և սարքավորումներ PRO31 Անվավոր տրանսպորտային միջոցներ PRO38 Հրդեհաշիջման միջոցներ PRO53 Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող անոթներ
27 ԲոյաջյանԿարենԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.1 Շարժասանդուղքներ, ճոպանուղիներ, ֆունիկուլյորներ, կարուսելներ, ամբարձիչ կռունկներ, մեկ տոննա և ավելի բեռնաբարձությամբ ամբարձիչ սարքավորումների և մեխանիզմների հսկողություն
28 Գասպարյան Կարեն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO51 Ռազմական և երկակի նշանակության արտադրանք
29 ԳևորգյանՀասմիկ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում
30 ԳևորգյանԳայանեԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO2 Անհատական պաշտպանության միջոցներ PRO3 Փաթեթավորում PRO4 Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք PRO5 Խաղալիքներ PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO7 Թեթև արդյունաբերության արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO19 Սննդամթերքի մակնշում PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO30 Կահույքագործական արտադրանք PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ
31 ԳրիգորյանԷդիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն
32 ԳրիգորյանԱրտակԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Ընդհանուր ոլորտը. Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS6 Ընդհանուր ոլորտը. Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003
33 ԳրիգորյանԱնուշԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր LAB18 Բուսասանիտարական հետազոտություններ
34 ԴանիելյանՌիմա ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS1 Ընդհանուր ոլորտը. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, պահեստների և այլնի անվտանգություն 1.2 Հրշեջ անվտանգություն 1.3 Անհատական պաշտպանության միջոցներ INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ
35 Դավթյան Օլգա ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
36 ԴարբինյանԿարենԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
37 ԴևրիկյանԼևոնԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB8 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրական փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO9 Ցածրավոլտ սարքավորումներ PRO40 1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներ
38 ԴովլաթյանՌազմիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO51 Ռազմական և երկակի նշանակության արտադրանք
39 ԵվստրատովՌոման 
40 ԶետչյանՌուզաննաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, VER2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ
41 ԷլոյանԱնահիտ պարենային, ոչ պարենային
42 ԹադևոսյանԳագիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB10 Ընդհանուր ոլորտը. Ձեռքի հրազեն, արդյունաբերական և հատուկ նշանակության սարքավորանք, սպորտային, որսորդական զենք, փամփուշտներ, դանակներ և համանման արտադրանքի փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO5 Խաղալիքներ PRO8 Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջներ PRO43 Օդաճնշական դողեր PRO45 Հանքային պարարտանյութեր PRO46 Լաքեր և ներկեր PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ PRO49 Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող անվտանգ ապակիներ PRO50 Զենք, զինամթերք
43 ԹերլեմեզյանՀրանտԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB18 Բուսասանիտարական հետազոտություններ
44 ԹորոսյանՍուսաննաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Ընդհանուր ոլորտը. Շինարարական փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO13 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ PRO39 Շինարարական արտադրանք
45 ԹումանյանՊերճԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ
46 ԻսկաջյանՍիմոն 
47 ԼալայանԱլեքսանդրԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, VER2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ
48 ԼոփոյանԷլենԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO19 Սննդամթերքի մակնշում PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO25 Ծխախոտային արտադրանք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ
49 ԽաչատրյանՆարինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO19 Սննդամթերքի մակնշում PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ PRO55 Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք
50 ԽաչատրյանԱրմենուհիԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, VER3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ
123