Հավատարմագրման փորձագետներ(գնահատող)


Զտիչ

Հ/հԱզգանունԱնունՄասնագիտական ոլորտ
1 Կակոյան ԳեորգիԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS3 - Ճնշման սարքավորումներ 3.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների հսկողություն INS4 Ընդհանուր ոլորտը. Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.1 Շարժասանդուղքներ, ճոպանուղիներ, ֆունիկուլյորներ, կարուսելներ, ամբարձիչ կռունկներ, մեկ տոննա և ավելի բեռնաբարձությամբ ամբարձիչ սարքավորումների և մեխանիզմների հսկողություն 4.2 Վերելակների հսկողություն 4.4 Մեքենաների և աշխատանքային սարքավորումների անվտանգության հսկողություն 4.5 Պաշտպանիչ սարքավորումների հսկողություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB7 Ընդհանուր ոլորտը. Չքայքայող փորձարկում 7.2 Ուլտրաձայնային 7.4 Ռենտգենային 7.5 Տեսողական զննում ԻՍՕ/ԻէԿ 17024, PER4 Ընդհանուր ոլորտը. ԱՎՕ-ի հսկողություն 4.1 Հսկողություն 4.2 Շահագործում 4.3 Վիճակի հսկողություն և պահպանում 4.4 Տեխնիկապես սարքին վիճակ
2 Հովսեփյան ԱշոտԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB8 Էլեկտրական փորձարկում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO9 Ցածրավոլտ սարքավորումներ PRO15 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն PRO40 1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներ
3 ՂազարյանԱրմինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17043, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011
4 ԱբաջյանՓերուզ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO13 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ PRO39 Շինարարական արտադրանք ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 1.13 Շինարարական արտադրանքի քիմիական փորձարկում LAB4 Շինարարական փորձարկում
5 ԱբգարյանՆազիկ ԻՍՕ/ԻԵԿ 17011, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17043, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065
6 Աբրահամյան ԱնահիտԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.8 Վառելիք 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.3 Պլաստմասսա LAB14 Նմուշառում LAB17 Անհատական պաշտպանության միջոցների փորձարկում
7 ԱդամյանԾովինարԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
8 Ամիրբեկյան ՆվարդԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ` ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065
9 Ամիրբեկյան ՆվարդԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS2 Էկոլոգիական կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 14001 MS5 Էներգետիկայի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 50001 MS6 Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003 MS7 Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, PER1 Կառավարման համակարգեր PER2 Մասնագիտական փաստաթղթային փորձաքննություն
10 ԱվագյանԱրմենուհիԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.8 Վառելիք 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.3 Պլաստմասսա LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17043, PTP1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները (անվտանգության ցուցանիշներ) 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.8 Վառելիք 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք PTP6 Ընդհանուր ոլորտը. Մեխանիկական փորձարկում 6.3 Պլաստմասսա
11 ԱվետիսյանԼյոլյաԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1
12 ԱվետիսյանՆարինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011
13 ԱվետիսյանՆարինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Մանրէաբանական վերլուծություն LAB3 Կենսաքիմիական փորձարկում
14 ԱվետիսյանԼյոլյաԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS2 Էկոլոգիական կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 14001 MS5 Էներգետիկայի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 50001 MS6 Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003 MS7 Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001
15 ԲաղդասարյանԱնժելա 
16 ԲատիկյանՀայկուշԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
17 ԲատիկյանՀայկուշԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Որակի կառավարման համակարգ՝ ՀՍՏ ԻՍՕ 9001 MS2 էկոլոգիական կառավարման համակարգ՝ ՀՍՏ ԻՍՕ 14001 MS6 Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ՀՍՏ ԻՍՕ 22000, ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 22003
18 ԲիլյանԾովինարԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1
19 ԲիլյանԾովինարԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS2 Էկոլոգիական կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 14001 MS3 Աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգ` ՕՀՍԱՍ 18001, ԻՍՕ 45001 MS4 Մատակարարման շղթայի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 28000 MS5 Էներգետիկայի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 50001 MS6 Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003 MS7 Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 MS8 Բիզնեսի շարունակականության կառավարման համակարգ` ԻՍՕ 22301
20 ԳևորգյանԳրիգորԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.12 Քիմիական արտադրանք
21 ԳրիգորյանՆաիրիԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
22 ԵսայանՍաթենիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
23 ԵսայանՍաթենիկԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները (անվտանգության ցուցանիշներ) 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք, պարարտանյութեր
24 ԻսակովԱլեքսանդրԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS2 Ընդհանուր ոլորտը. Մթնոլորտը աշխատատեղերում 2.1 Դյուրավառ, օքսիդացող, այրվող, պայթյունավտանգ, թունավոր և շրջակա միջավայրի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հսկողություն INS3 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշման սարքավորումներ 3.2 Տեխնոլոգիական սարքավորումների և ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների հսկողություն 3.2.1 Սեղմված օդի կամ հեղուկ գազի, բնական (սեղմված) գազերի ճնշման անոթների հսկողություն INS5 Ընդհանուր ոլորտը. Վտանգավոր հեղուկներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, PER3 Ընդհանուր ոլորտը. Լաբորատոր փորձարկումներ 3.2 Ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ PER4 Ընդհանուր ոլորտը. ԱՎՕ-ի հսկողություն
25 ՀակոբյանԱննաԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
26 ՀամբարձումյանՆարինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011
27 ՀասրաթյանԼուսինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
28 ՀովհաննիսյանԼուսինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, INS4 Մեքենաներ, մեխանիզմներ, պաշտպանիչ սարքավորումներ 4.1 Շարժասանդուղքներ, ճոպանուղիներ, ֆունիկուլյորներ, կարուսելներ, ամբարձիչ կռունկներ, մեկ տոննա և ավելի բեռնաբարձությամբ ամբարձիչ սարքավորումների և մեխանիզմների հսկողություն 4.2 Վերելակների հսկողություն ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO10 Մեքենաներ և սարքավորումներ PRO11 Վերելակներ PRO12 Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված սարքավորումներ PRO27 Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումներ PRO32 Պայթուցիկ նյութերի և դրանց հիմքով արտադրատեսակներ PRO35 Ատրակցիոններ PRO36 Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, PER4 Ընդհանուր ոլորտը. ԱՎՕ-ի հսկողություն PER5 Ընդհանուր ոլորտը. Արդյունաբերական կազմակերպություններ, գեղարվեստական արհեստներ, շինարարություն, տրանսպորտ, կապ, երկրաբանություն, ընդերքի հետախուզում, հանքարդյունահանում, հանքահարստացում, հանքի շահագործում PER6 Ընդհանուր ոլորտը. Էներգետիկայի ոլորտ PER7 Ընդհանուր ոլորտը. Համապատասխանության գնահատում
29 ՀովհաննիսյանԼուսինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17043, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024
30 ՀովհաննիսյանԼուսինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք
31 ՂազարյանԱրմինեԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.11 Ալկոհոլային խմիչք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB3 Կենսաքիմիական փորձարկում
32 Ղազարյան ԱշխենԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO2 Անհատական պաշտպանության միջոցներ PRO3 Փաթեթավորում PRO4 Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք PRO5 Խաղալիքներ PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO7 Թեթև արդյունաբերության արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO25 Ծխախոտային արտադրանք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO30 Կահույքագործական արտադրանք PRO45 Հանքային պարարտանյութեր PRO46 Լաքեր և ներկեր PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ PRO54 Համակցված կերեր PRO55 Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրանք ԻՍՕ/ԻԷԿ 17024, PER7 Համապատասխանության գնահատում
33 ՄարկոսյանՏիգրանԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ LAB20 Ընդհանուր ոլորտը. Մակաբուծական հետազոտություններ
34 ՄարտիրոսյանԱլինաԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO2 Անհատական պաշտպանության միջոցներ PRO3 Փաթեթավորում PRO4 Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանք PRO5 Խաղալիքներ PRO6 Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանք PRO7 Թեթև արդյունաբերության արտադրանք PRO16 Հացահատիկ PRO17 Սննդամթերք PRO18 Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերք PRO20 Ճարպայուղային արտադրանք PRO21 Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք PRO22 Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ PRO23 Կաթ և կաթնամթերք PRO24 Միս և մսամթերք PRO25 Ծխախոտային արտադրանք PRO26 Փաթեթավորված խմելու ջրի մասին, ներառյալ բնական հանքային ջուրը PRO29 Ձուկ և ձկնամթերք PRO30 Կահույքագործական արտադրանք PRO45 Հանքային պարարտանյութեր PRO46 Լաքեր և ներկեր PRO47 Լվացող ու մաքրող միջոցներ PRO48 Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներ PRO54 Համակցված կերեր
35 ՄելիքյանԼևոնԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ընդհանուր ոլորտը. Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք LAB3 Ընդհանուր ոլորտը. Կենսաքիմիական փորձարկում
36 ՄելիքյանԼալա ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք LAB14 Նմուշառում ԻՍՕ/ԻԷԿ 17043, PTP2 Ընդհանուր ոլորտը. Մանրէաբանական վերլուծություն 2.1 Սննդամթերք 2.2 Ջուր 2.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք
37 ՄելքումյանՍտանիսլավԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL1 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Զանգված CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ CAL4 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրաէներգիա CAL5 Ընդհանուր ոլորտը. Ժամանակ և հաճախականություն CAL6 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշում CAL7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ռադիոչափում CAL8 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Գծային չափումներ
38 ՅամուկյանՄիհրանԻՍՕ/ԻԷԿ 17065, PRO13 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ PRO39 Շինարարական արտադրանք ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 1.13 Շինարարական արտադրանքի քիմիական փորձարկում LAB4 Շինարարական փորձարկում
39 ՆազարեթյանԼիլիթ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB4 Շինարարական փորձարկում
40 ՆալբանդյանԷլմիրաԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
41 ՊապյանՍեդաԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ` ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065
42 ՊապյանՍեդաԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1, MS1 Որակի կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 9001 MS2 Էկոլոգիական կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 14001 MS3 Աշխատանքի անվտանգության կառավարման համակարգ` ՕՀՍԱՍ 18001, ԻՍՕ 45001 MS6 Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ՝ ԻՍՕ 22000, ԻՍՕ/ՏՍ 22003
43 ՊողոսյանՍուսաննաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB11 Ընդհանուր ոլորտը. Կլինիկական, թունաբանական հետազոտություններ LAB14 Նմուշառում
44 ՊողոսյանԼիլիթԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ՝ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
45 ՊողոսյանԼիլիթԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.12 Քիմիական արտադրանք LAB3 Կենսաքիմիական փորձարկում
46 ՍահակյանԹամարաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, CAL1 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Զանգված և հարակից մեծություններ CAL2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ CAL3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ CAL4 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրաէներգիա CAL5 Ընդհանուր ոլորտը. Ժամանակ և հաճախականություն CAL6 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշում CAL7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ռադիոչափում CAL8 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Գծային չափումներ CAL9 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ուժ (հիդրավլիկ մամլիչներ, ուժաչափ և այլն) CAL10 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ֆոտոմետրիկ չափումներ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020, VER1 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Զանգված և հարակից մեծություններ VER2 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ջերմային չափումներ VER3 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Խոնավության չափումներ VER4 Ընդհանուր ոլորտը. Էլեկտրաէներգիա VER5 Ընդհանուր ոլորտը. Ժամանակ և հաճախականություն VER6 Ընդհանուր ոլորտը. Ճնշում VER7 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ռադիոչափում VER8 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Գծային չափումներ VER9 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ուժ (հիդրավլիկ մամլիչներ, ուժաչափ և այլն) VER10 Ընդհանուր և տեխնիկական ոլորտը. Ֆոտոմետրիկ չափումներ
47 ՍամվելյանԼիլիթ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020
48 ՍամվելյանԼիլիթԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.5 Օդ 1.6 Հող 1.11 Ալկոհոլային խմիչք LAB5 Տեքստիլ և կաշի LAB14 Նմուշառում LAB16 Անասնաբուժական հետազոտություններ LAB20 Մակաբուծական հետազոտություններ
49 ՍարգսյանՌոբերտԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ` ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025
50 ՍարգսյանՍոֆյաԻՍՕ/ԻԷԿ 17025, LAB1 Ֆիզիկաքիմիական/կենսաբանական փորձարկում 1.1 Սննդամթերք 1.2 Ջուր 1.3 Գյուղատնտեսական արտադրանք և նյութեր 1.4 Սննդամթերքում և գյուղատնտեսական նյութերում մնացորդները 1.13 Շինարարական արտադրանքի քիմիական փորձարկում LAB5 Տեքստիլ և կաշի LAB11 Կլինիկական, թունաբանական հետազոտություններ
12